Fortbildningsdagar

Checklista anordna fortbildningsdagar

 

Örebro 2016

Åhörarkopior från fortbildningsdagarna i Örebro:

Thomas Lungberg – Inledningstal och PPT-bilder

Claes Möller – Flerfunktionsnedsättning och Usher syndrom

Inger Löves Bates och Gunnel Nordström  – Kuratorn 100 år

Carina Persson och Fredric Welander – Ungdomars livsvillkor levansvanor och hälsa – har hörselnedsättning någon betydelse

Mattias Ehn – Arbete och Hälsa Usher syndrom

Västanviks Folkhögskola – Asylprocessen

Västanviks Folkhögskola – TFI

Ingela Holmström – Döva och hörselskadade elever i dagens skola

Frida Ekholm – Dansprojektet

 

Umeå 2015

Sammanfatttning av 2015 års fortbildningsdagar

 

Uppsala 2013

Här finns åhörarkopior och/eller minnesanteckningar från föreläsningarna från fortbildningsdagarna 2013

Katarina Molin – Tinnitus

Thomas Haak – Internetbaserad KBT-behandling

Linda Jüris – Hyperacusis

Erik Ward – Rättstillämpling i socialförsäkringsfrågor

Mia Pless – ICF och ICF-CY

Marie Giron – Jag vill inte vara hörselskadad

Greger Bååth – SPSM Döv och hörselområdet   minnesanteckningar PowerPoint

Rapport från fältet

Therese Bohn – Aktiv kommunikation

Helena Österholm – Att utveckla vård för vuxna döva och hörselskadade med behov av LVM vård

Att utveckla anpassad vård för vuxna döva och hörselskadade med behov av LVM vård,       slutrapport – Helena Österholm

 

 

Malmö 2011

Sammanfattning av 2011 års fortbildningsdagar

Inbjudan/program till 2011 års fortbildningsdagar

 

Fortbildningsdagar YSDH från 1971 och framåt
summering av anordnade fortbildningsdagar från 1971

Linköping 2008
Sammanfattning av 2008 års kursdagar
Summering av fortbildningsdagarna i Linköping 1-3 oktober genom arrangörerna och Cecilia Joge Johansson

Sussie Toft’s föredrag 
Sammanfattning från fortbildningsdagarna 2008 där Sussi Toft föreläste om kulturkrockar mellan döva och hörande. Sussi arbetar som sektionsledare för teckenspråksutbildningen/Köpenhams dövcenter i Köpenhamn.

Program
Program fråm konferensdagarna i Linköping 1-3 oktober 2008

Stockholm 2007
Inbjudan/program
Inbjudan till 2007 års fortbildningsdagar 3-5 oktober 2007 i Stockholm.

Stigmatiseringsprocessen
Stigmatiseringsprocessen. Föreläsare Håkan Lindberg, psykolog/terapeut Hörselkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rosenlund