Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro.
Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.
Status för denna avändare är Godkänd