Inbjudan med program och anmälan är nu utskickad till våra medlemmar.

YSDH inbjuder till 2021 års fortbildningsdagar som också är föreningens 50-årsjubileum den 20-22 oktober på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma. Årets tema är: Socionomer i skärningspunkten mellan individ, grupp och samhälle. Det har resulterat i ett program med många inslag och infallsvinklar från de områden där vi föreningsmedlemmar återfinns och verkar. Vi tittar på det som utgör ramarna för vårt arbete – nyheter, utredningar, förändrade rutiner och samarbetspartner. En mosaik som skildrar vårt verksamhetsfält 2021, kanske? Föreningen bjuder på jubileumsmiddag. Då tänker vi att vi tillsammans minns och reflekterar över de femtio år som gått. Vad betyder det för känslan av sammanhållning bland oss socionomer som arbetar med döva, hörselskadade och dövblinda – att ha en förening? Vad betyder det för dig?

Varmt välkomna önskar vi i arrangörsgruppen! Ingrid Olsson, Inger Löved Bates, Gun-Britt Olsson och Inga Säfholm

Kategorier: Pågång

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar