Titel: Leva med tinnitus. Författare: Vendela Zetterkvist, Gerhard Andersson, Viktor Kaldo. Natur & Kultur Läromedel 2013

________________________________________________________

Titel: Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. Författare: Viktor Kaldo, Gerhard Andersson. Studentlitteratur AB 2004

________________________________________________________

Titel: Tinnitus: A multidisciplinary Approach. Författare: David Baguley, Gerhard Andersson, Don Mcferran, Laurence Mckenna. Wiley 2013

________________________________________________________

Titel: Tinnitus – Orsaker, teorier och behandlingsmöjligheter. Författare: Gerhard Andersson. Studentlitteratur AB 2000

________________________________________________________