Aktuell litteratur och rapporter

Titel: Nätverk för spetskompetens Berättelsen om YSDH 40 år. Författare: I. Löved Bates, G. Nordström, I. Olsson och I. Säfholm. Förlag: Författares Bokmaskin 2011.

________________________________________________________

Titel: Socialt arbete i hälso- och sjukvård – Villkor, innehåll och utmaningar. Redaktörer: B. Blom, S. Morén, A. Lalos och M. Olsson. Natur & Kultur 2014

___________________________________________________________

Titel: Från social fixare till psykosocial expert – Kuratorer berättar. Redaktörer: B.Esbjörnsson och A.Johansson. I denna antologi berättar tio erfarna kuratorer sina minnen. Berättelserna avslöjar hur villkoren skiftat under senare delen av 1900-talets Sverige. Tio kuratorer, alla kvinnor, berättar med värme och inlevelse om uppväxt och familjeliv och varför de valde att bli socionomer. Med sina berättelser låter kvinnorna oss förstå hur mångfacetterat kuratorsyrket är och att alla möten med människor är unika. Boken är ett resultat av en insamling av sjukhuskuratorers yrkesminnen som Akademikerförbundet SSR gjorde i samarbete med TAM-Arkiv.

_________________________________________________________

Titel: Ur tystnaden – En hörselvård växer fram. Författare: Åke Ahlsén. LIC Förlag 1991. En historiebeskrivning av hörselvården i Sverige.

_________________________________________________________________

Titel: Livsomställning – Vid kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet –
ett inre arbete över tid
. Författare: Ann-Christine Gullacksen;
Lena Göransson; Gunilla Henningsen Rönnblom;
Anny Koppen; Annette Rud Jørgensen
. Utgivningsår: 2011

___________________________________________________

Feel-good-romanen Hav utan farleder är skriven av Leif Bergholtz. En berättelse om längtan efter gemenskap och kärlek. Om hur det är att hamna utanför farlederna på grund av depression, dövhet och dövblindhet. I centrum står Therese, en 63-årig döv kvinna som i början av boken flyttar hem för att ta hand om sin åldrande far. Boken skildrar dövhet, teckenspråk, hörselnedsättning, synnedsättning, hörselrehabilitering och CI-utredning på ett realistiskt sätt som vävs in i en trevlig och medryckande berättelse.

___________________________________________________________

Självbiografin Va sa du? (2018) är skriven av Ida Bäckström. Hon skriver om hur det är att förlora hörseln vid 26 års ålder. Hon beskriver sin process med att acceptera sin hörselnedsättning och berättar om rehabiliteringen med Cochlea Implantat.

_______________________________________________________________

Titel: Fri från stress med Mindfulness Författare: Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad. Palmkrons förlag 2008

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot oro Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot stress Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot sömnbesvär Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: Sluta grubbla börja leva Författare: Steven Heyes, Spencer Smith. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro Författare: Ola Schenström. Forum 2007

_______________________________________________________________

Titel: Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans Författare: Anna Kåver. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Tillsammans: om medkänsla och bekräftelse Författare: Anna Kåver, Åsa Nilssonne. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Oro: att leva med tillvarons ovisshet Författare: Anna Kåver. Natur & Kultur 2017

_______________________________________________________________

Titel: Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro Författare: Åsa Nilssonne. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Övrigt