NAS årsmöte 2017

YSDH är en av medlemsföreningarna i NAS och representerades på årsmötet av Marie-Louise Grahn, kurator vid Hörselenheten vuxna, Malmö. Här är hennes rapport:

NAS årsmöte  hölls i Lund 22 augusti.

NAS har till syfte att stödja forskning, kunskap och utveckling inom audiologi i Norden. NAS är med och publicerar en vetenskaplig tidskrift, International Journal of Audiology.

Läs mer…

Ny myndighet från och med 1 maj 2014

Myndigheten för delaktighet, www.mfd.se, ersätter Hjälpmedelsinstitutet och Handisam sedan 1 maj 2014. I arbetet inför det har Nancy Böling som vår representant i Hjälpmedelinstitutets hörselgrupp varit med i förhandlingar med SKL hur framtiden för gruppen ska se ut.

Klicka här för att läsa protokollen från 2014-01-21 och 2014-01-28.

Läs mer…

Ny litteratur och rapporter våren 2014

Proposition om förändring i HSL

Regeringen har nu lämnat sin proposition om förändringar i HSL och Patientsäkerhetslagen för förändringar i hjälpmedelsorganisationen för personer med funktionsnedsättningar. Den enskildes eget val skall främjas.

Läs mer…

SOU

Vi tog kontakt med Social- och Utbildningsdepartementen under våren 2013 och frågade hur planeringen ser ut. Går man vidare med förslagen och finns det en tidsplan? På Socialdepartementet är det samma handläggare som håller i både SOU 2011:77 utredningen om fritt val av hjälpmedel och numera också SOU  2011:83 tolktjänstutredningen.

Läs mer…

Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna 2011

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 2009

Sammanfattning av studiebesök i samband med styrelsemöte 28 maj 2009.