Titel: Vad sa du? Författare: Ida Bäckström. Förlag: Parus 2018

Titel: Livet öppnar dörrar, men du måste själv gå in Författare: Britta Kasholm Tengve. Förlag: Vulkan 2021