YSDH-mugg från 50-årsjubileet

Hörselkuratorernas förening bildades 1971 och övergick 1993 till namnet Yrkesföreningen socionomer för döva och hörselskadade, YSDH.

Föreningen har ungefär 60 medlemmar spridda över landet. Föreningens syfte är att verka för att stärka socionomernas delaktighet och utveckling inom döv/hörsel området samt för att individen får professionella bedömningar och insatser utifrån en helhetssyn.

En av yrkesföreningens viktigaste funktion är att erbjuda kompetensutveckling samt möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet. Detta sker bl.a. genom årliga fortbildningsdagar då såväl externa som interna föreläsare deltar.

Föreningen är representerad i referensgrupper och samarbetsorgan samt har medlemskap i:

Vill du bli medlem eller är intresserad av att veta mer om föreningen kan du kontakta föreningens ordförande, Malin Andersson, malin.andersson3@regionorebrolan.se.

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Plusgiro 75 82 21-6.