2021 – Digitalt erfarenhetsutbyte via Skype

Med kort varsel planerades och genomfördes 20-22 oktober istället för de inställda fortbildningsdagarna 2021 ett digitalt erfarenhetsutbyte via Skype. Mellan 25 och 30 medlemmar totalt deltog i de fem passen som var utspridda på tre dagar. Digitala arrangörsgruppen med Mimmi Dunfjäll-Wickström, Kristin Hansson och Petra Haglund hade på 1,5 månad planerat ett relevant program med teman som: tinnitus, grav hörselnedsättning, dövhet/tolkutredningen, dövblindhet/Nkcdb och barn. Anteckningar och powerpoint-presentationer från passen har nu laddats upp här på hemsidan under rubriken “Dokument” som du når när du loggar in på medlemssidorna.

2021 – Stockholm, 50-årsjubileum

Fortbildningsdagarna med 50-årsjubileum var planerade till 20-22 oktober 2021, men fick ställas in på grund av pandemi. Det färdiga programmet kommer skjutas upp och genomföras hösten 2022 på plats i Stockholm.

2020 – Borlänge

Fortbildningsdagarna skulle ha hållits i Borlänge men fick ställas in på grund av pandemin.

2019 – Stockholm

Fortbildningsdagarna hölls på Rosenlund.

2018 – Uppsala

Fortbildningsdagarna 2018 ägde rum 14-16 mars i Uppsala på Arena Hotellet. Arrangörsgruppen bestod av medlemmar från Gävleborgs- och Uppsala län och vi var ca 30 medlemmar som deltog.

Första föreläsaren var Kenneth Forsell från integrationsverksamheten i Ljusdal. Han gav oss en entusiasmerande föreläsning utifrån sina erfarenheter av arbete med integration inom kommunen. Vi fick med oss konkreta tips inför mötet med människor från olika kulturer samt en orientering av begrepp och statistik inom området.

Därefter berättade Mimount Tebibel från Stockholms dövas förening om sina erfarenheter från projektet ”Tredubbelt utsatt ”. Ett projekt som syftat till att uppmärksamma döva kvinnor från andra kulturer och identifiera vad dessa kvinnor behöver för stöd för att integreras i samhället.

Marie Grundel och Susanne Wenberg från SPSM berättade om sina erfarenheter av att arbeta språkutvecklande med nyanlända personer inom vuxenutbildningen.

Därefter var det medlemmarna från arbetsförmedlingen som guidade oss igenom AFs uppdrag och möjligheter. Dagen avslutades med årsmöte och en trevlig och god middag på Arena Hotellet.

Den andra dagen inleddes av professor, Jerker Rönnberg från Linköpings universitet. Han gav oss en spännande föreläsning inom området kognitiv hörselvetenskap med fokus på hur hjärnans olika delar arbetar vid hörselnedsättning och hur minnesfunktioner påverkas.

Därefter höll Sven-Erik Malmström en föreläsning om språkdeprivation och konsekvenser av att växa upp utan fungerande språk. Efter det fick vi möjlighet att lyssna på och samtala med representanter från SDR och HRF, Susana Ahlström från HRF och Tobias Palmqvist från SDR. De berättade om det intressepolitiska arbetet inom organisationerna och deras syn på olika frågor.

Under rapporter från fältet informerade Gunn-Brit Olsson om sina erfarenheter av det sociala arbetet med patienter som får Cochleainmplantat och hjärnstamsimplantat inom Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Catarina Axelsson, specialpedagog från hörselvården i Gävleborgs län berättade om arbetet med barn med hörselnedsättning och hur stödet kring dessa barn ser ut och hur hon samverkar med bl.a. skolan för att dessa barn ska kunna ha en optimal situation i skolan.

Dagen avslutades med värdefulla diskussioner i bikupor där vi grupperade oss i utifrån vilka vi möter i vårt arbete ex. barn, vuxna, tinnituspatienter m.fl. Kvällen avslutades med en fantastisk middag på restaurang Aaltos i Uppsala.

Den sista dagen inleddes av Lars Lindberg, projektledare på Funktionsrätt Sverige. Han gav oss en övergripande bild av det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige som numer ska utgå från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den sista dagen avslutades med en fantastisk föreläsning av Sarah Remgren från Teckenbro som lät oss få ta del av några urplockade exempel från hennes föreställning ”Jag är Sarah”. I föreläsningen berättade Sarah om sin uppväxt och hur det var när hon fick veta att hon hade dövblindhet, om svårigheter och framgångsfaktorer, vilket gav oss tänkvärda tips i vårt sociala arbete.

Sammanfattningsvis har vi haft trevliga och innehållsrika dagar och vi riktar ett stort tack till arrangörsgruppen från Upsala och Gävleborg.

Sammanfattat av Cecilia Joge Johansson

2016 – Örebro

Åhörarkopior från fortbildningsdagarna i Örebro:

 • Asylprocessen
  Västanviks Folkhögskola
 • TFI
  Västanviks Folkhögskola

2015 – Umeå

2013 – Uppsala

Här finns åhörarkopior och/eller minnesanteckningar från föreläsningarna från fortbildningsdagarna 2013

 • Rapport från fältet

2011 – Malmö

2008 – Linköping

 • Sussie Toft’s föredrag 
  Sammanfattning från fortbildningsdagarna 2008 där Sussi Toft föreläste om kulturkrockar mellan döva och hörande. Sussi arbetar som sektionsledare för teckenspråksutbildningen/Köpenhamns dövcenter i Köpenhamn.
 • Program
  Program från konferensdagarna i Linköping 1-3 oktober 2008

2007 – Stockholm

 • Inbjudan/program
  Inbjudan till 2007 års fortbildningsdagar 3-5 oktober 2007 i Stockholm.
 • Stigmatiseringsprocessen
  Föreläsare Håkan Lindberg, psykolog/terapeut Hörselkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rosenlund