Sommarhälsning från YSDH’s styrelse

Några av er har säkert redan gått på ledighet och vi är några som har ett par veckor kvar innan vi får semester. I vilket fall som hels vill styreselsen och jag passa på att skicka ut en sommarhälsning till alla medlemmar.

Uppdatering kring konferens 2023

YSDH’s styrelse är glada att få meddela att avtal om att vara med och samarrangera Svensk Audiologisk Konferens 21-22 november 2023 har undertecknats av ordförande Malin Andersson. YSDH kommer gå in i detta projekt gemensamt tillsammans med Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS). 

Syftet med en Audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen ska hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för kliniskt yrkesverksamma. YSDH’s styrelse ser att detta blir en intressant arena att dela med andra professioner som arbetar med samma målgrupper som vi; barn och vuxna som lever med hörselnedsättning eller dövhet. Konferensen ska inkludera brukarorganisationerna i någon form.

Bakgrund: Genom åren har det från YSDH’s medlemmar kommit upp idéer om att samordna konferens tillsammans med andra yrkesföreningar som vi kan ha gemensamma intressen med. Främst har psykologernas och hörselpedagogernas förening nämnts som förslag. Fördelen som våra medlemmar ha sett då har varit att få ett erfarenhetsutbyte mellan professionerna samt att hjälpas åt att arrangera en gemensam konferens då vi periodvis har kämpat med att hitta tillräckligt många i vår egen förening att arrangera Fortbildningsdagar varje år. I en enkätundersökning som styrelsen genomförde 2021 svarade drygt 80% av medlemmarna att de tycker att YSDH ska anordna fortbildningsdagar/hörselkonferens tillsammans med andra yrkesföreningar inom hörselområdet vartannat år eller vart tredje år och däremellan ha YSDH’s egna fortbildningsdagar. Med detta som underlag har nu styrelsen beslutat att YSDH vill vara med och samarrangera Svensk Audiologisk Konferens 2023.

YSDH’s representanter: I organisationskommittén är YSDHs representant Eva Nyberg, denna roll ingår i hennes styrelseuppdrag i SAS. YSDH’s representant i den vetenskapliga kommittén, som ska ta fram tema, program och föreläsare för konferensen, är Camilla Hellgren. Camilla sitter i styrelsen och har då styrelsen som nära bollplank i sitt arbete. Eva bjuds också in regelbundet till våra möten.

Förfrågan till dig som medlem: Skicka in förslag på föreläsare och teman som du vill ska vara med på programmet. Det är dina förslag som Camilla kommer att framföra i den vetenskapliga kommittén. Passa på att vara med och påverkaJ Maila dina förslag till camilla.hellgren@regionvasterbotten.se.

Uppdateringar: Gå in på SAS hemsida och kryssa i om du vill ha nyhetsbrev från dem https://sasaudio.se/ YSDH’s styrelse kommer att rapportera till medlemmarna med jämna mellanrum hur planeringsarbetet för Svensk Audiologisk Konferens 2023 fortlöper. Om du som medlem har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till styrelsen med dessa. Du kan maila till malin.andersson3@regionorebrolan.se eller ringa 019-602 14 13.

Övriga nyheter från styrelsen:

Fortbildningsdagarna 2022 har fått in 32 anmälningar vilket är glädjande. Vi ser fram emot att träffas 5-7 oktober på Scandic Alvik i Stockholm.

Planeringen för 2024 är att ha YSDH’s vanliga Fortbildningsdagar på våren vecka 11. Vill du och dina kollegor vara med och arrangera dessa dagar? Hör av dig till styrelsen.

Remissvar till tolkutredningen ska utformas av en arbetsgrupp bestående av Karina Isaksson, Emelie Frost, Gerd Olsson och Malin Andersson. Gruppen ska ses via Teams två gånger i juni samt i augusti vid behov.

Postnummer och ort – vi arbetar på att kunna skicka en faktura för medlemsavgiften nästa år. För att kunna göra det behöver vi lägga in postnummer och ort i vårt bokföringssystem. Var vänlig maila det till vår kassör: therese.bohn.eriksson@regionostergotland.se

Vänliga hälsningar

YSDH’s styrelse gm Malin Andersson, ordförande

Hösthälsning från YSDH’s styrelse 2020-10-15

Vi hoppas ni medlemmar har en hanterbar och utifrån omständigheterna bra höst på jobbet och i övriga vardagen!

Både arrangörsgruppen och styrelsen har haft möten förra veckan. Här kommer lite uppdateringar från styrelsen: vi har kontakt med arrangörsgruppen för Fortbildningsdagarna 2021 och planeringen har påbörjats. Tack till alla medlemmar som kommit in med förslag på föreläsningsämnen! På grund av rådande pandemi har styrelsen har beslutat att Fortbildningsdagarna med 50-årsjubileum kommer att ligga i oktober 2021 istället för mars. Vi kommer snart ut med ett datum som ni kan spärra i almanackan! Dock kommer årsmötet hållas via Skype i mars 2021, troligtvis 17/3-21.

Hemsidan www.ysdh.se har uppdaterats bland annat med lästips som ligger öppet på hemsidan så att alla kan nå dem. Kontakta hemsidegruppen gärna med fler förslag på mail: mimmi.dunfjall-wickstrom@regionblekinge.se

På medlemsidor, som ni måste logga in för att se, har nu medlemsförteckningen uppdaterats. Vi ber er alla att gå in och kolla om dina uppgifter stämmer och kontakta helena.osterholm@orebro.se vid behov av ändringar. 

Som ni såg i mailet jag skickade ut förra veckan är Audiologisk dag i Örebro är flyttad till 18 november 2021 på grund av Covid-19. I år kommer istället en kortare digital version; SAS kallar det digitala mötet ”Audiologisk stund” och det äger rum den 19 november kl 11.00-13.00. Gratis! Anmäl dig på länk som finns på SAS hemsida: www.sasaudio.se

För er som inte är med i YSDH’s slutna Facebookgrupp vill jag delge några av de tips som våra medlemmar nyligen delat med sig av i gruppen:

  1. Ett tv-tips nu i oktober är serien ”Utan syn och hörsel – så jävla rättslös” på SVT på onsdagar kl 20.00. Den handlar om Torbjörn Svensson som är dövblind och cyklade genom Sverige förra sommaren för att belysa dövblindas rättigheter. https://www.svtplay.se/video/28557366/utan-syn-och-horsel-sa-javla-rattslos/utan-syn-och-horsel-sa-javla-rattslos-avsnitt-2?info=visa&start=auto

Går gärna med i Facebookgruppen för att kunna ta del av vad medlemmarna tipsar och frågar om. När en fråga läggs in kommer ofta svar inom ett dygn.

Med vänlig hälsning, YSDH’s styrelse, gm Malin Andersson ordförande 

—————————————————————————————————————-

Sommarhälsning från YSDH’s styrelse 2020-04-03:

Glad sommar från YSDH’s styrelse!

Du har kanske redan gått på semester och kommer kanske inte se denna glad-sommar-hälsning förrän du är tillbaka på arbetet efter ledighetenJ  Själv går jag på semester idag och vill passa på att skicka en liten hälsning till dig som YSDH-medlem innan jag kopplar bort jobbhjärnan för några veckor framöver.

Nya styrelsen

Arbetet i den nya styrelsen har flutit på efter årsmötet vi hade via Skype den 5 maj och styrelsen består nu av:

Ordförande: Malin Andersson, Audiologiska kliniken Örebro län malin.andersson3@regionorebrolan.se

Sekreterare: Anette André, hörselhabiliteringen i Jönköpings län anette.andre@rjl.se

Kassör: Ingrid Olsson, pensionär får Stockholm ingrid.olsson182@tele2.se

Ledamot: Mimmi Dunfjäll-Wickström, ÖNH-kliniken/Hörselvården Blekinge mimmi.dunfjall-wickstrom@regionblekinge.se

Suppleant: Evelina Dahlin, Hörselvården Hörselrehabiliteringen i Region Västernorrland Evelina Dahlin evelina.dahlin@rvn.se

Medlemssidorna

Du som medlem är välkommen att registrera ett eget användarnamn och lösenord på hemsidan www.ysdh.se om du inte redan gjort detJ

Då får du tillgång till medlemsidorna där bland annat protokoll och medlemslista ligger. Gå sedan in på medlemslistan och kolla om dina uppgifter stämmer. Skicka justeringar till Mimmi.

Boktips

Har du några boktips och andra lästips att dela med dig av? På hemsidan har vi plats för lästips och vill ha din hjälp där! Skicka tipsen till mig (Malin).

Mitt boktips inför semestern i hängmattan är den nyutkomna Feel-good-romanen Hav utan farleder skriven av Leif Bergholtz. En berättelse om längtan efter gemenskap och kärlek. Om hur det är att hamna utanför farlederna på grund av depression, dövhet och dövblindhet. I centrum står Therese, en 63-årig döv kvinna som i början av boken flyttar hem för att ta hand om sin åldrande far. Jag tycker boken skildrar dövhet, teckenspråk, hörselnedsättning, synnedsättning, hörselrehabilitering och CI-utredning på ett realistiskt sätt som vävs in i en trevlig och medryckande berättelse. Har du läst den redan? Vad tyckte du i så fall? Dela gärna med dig i YSDH’s slutna facebookgrupp.

Rekrytera nya/nygamla medlemmar

Har du koll på om alla socionomer i din närhet som arbetar med döva och hörselskadade personer är medlemmar i YSDH? Påminn dem gärna om att betala in medlemsavgiften på 200 kr till till plusgirot 75 82 21-6  Obs, det är viktigt att det framkommer vem pengarna kommer från.

Fortbildningsdagarna 2021

Fortbildningsdagarna planeras hållas i Stockholm 10-12 mars 2021. Arrangörsgruppen som består av våra seniorer som återkommer under hösten med planeringen.

Somriga hälsningar

YSDH’s styrelse gm Malin Andersson, ordförande

__________________________________________________________________________

Julbrev från YSDH’s styrelse 2019-12-22

YSDH’s styrelse vill passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nu är vi inne i julmånaden och det lackar mot jul i rasande takt! Alla har fullt upp, verkar det som, och så även YSDH’s styrelse som arbetat med flera olika områden och frågor under hösten.

Styrelsen har beslutat att anlita en webb-designer för att fräscha upp vår hemsida www.ysdh.se och laga några funktioner som fallit bort. Det arbetet kommer att ske under vintern. Ni får gärna lämna era idéer och förbättringsförslag till hemsidegruppen: Helena Österholm, Inger Löwed Bates och Malin Andersson.

YSDH’s styrelse har fått en förfrågan från Svenska Audionomföreningen (SvAf), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF) om vi skulle vara intresserade att vara med i en gemensam konferens i hörsel-området (en konferens som skulle kunna vara en utvidgning av TEMA-hörsel –konferensen och förslagsvis hållas var tredje år). Svenska Pedagogiska Audiologiska föreningen (spaf) är också inbjudna till denna arbetsgrupp.  Det tidigare förslaget från tidigt i höstas om samarbete och samarrangemang tillsammans med Svensk Hörsel (Industrin) är inte längre aktuellt eftersom SvAf, STAF och SMAF tackat nej. YSDH’s styrelse har beslutat att Malin Andersson tills vidare ska representera YSDH när diskussioner och utformning sker i en arbetsgrupp sammansatt av yrkesföreningarna som nämnts ovan. Syftet att vara med i diskussionen kring en eventuell gemensam hörselkonferens är att sätta sig in i vad det skulle innebära för YSDH och vilka förutsättningar som finns. Till årsmötet den 12 mars 2020 sammanställer Malin fakta och förutsättningar som framkommit i arbetsgruppen och på årsmötet tar medlemmarna beslut om YSDH är intresserade att vara med eller inte. Malin kommer att delta i arbetsgruppen under vintern och bevaka YSDH’s intressen. Vad är viktigt för oss i en gemensam konferens (vart tredje år)? Vilka farhågor finns? Vilka fördelar? Passa på att skicka era åsikter till Malin redan nu, vänta inte med alla frågor tills årsmötet. Malins mail: malin.andersson3@regionorebrolan.se

Inbjudan till fortbildningsdagarna i Borlänge den 12-13 mars 2020 har nyligen skickats ut på mail, hemsidan och i YSDH’s Facebookgrupp. Vi ser fram emot att träffa alla medlemmar under dessa dagar som är fyllda med föreläsningar, kunskapsutbyte och social samvaro. Kom ihåg att anmäla er senast 31 januari 2020.

Till sist en påminnelse till er alla att före 31 december betala in medlemsavgiften på 200 kr till Plusgiro 75 82 21 – 6.

Varma julhälsningar från YSDH’s styrelse Kristin Hansson, Ingrid Olsson, Anette André, Evelina Dahlin och Malin Andersson

__________________________________________________________________________

YSDH julhälsning 2016-12-16

Hej!

En julhälsning från YSDH’s styrelse. Vi vill också passa på att ge lite information.

Vi i styrelsen har kollat upp via Datainspektionens hemsida vilka regler som gäller för oss som ideell förening när det gäller medlemsuppgifter.

De uppgifter som ni uppger i samband med att ni gör en medlemsansökan skriver vi in i vårt medlemsregister. Som ni vet behöver man logga in på hemsidan för att kunna se vårt medlemsregister, så icke medlemmar kan inte se det. Syftet med att vi har ett medlemsregister som medlemmarna kan se är att det ska vara lätt att ta kontakt med varandra om man vill. Om man inte vill att några, eller alla, uppgifter man lämnar till YSDH styrelse ska synas i vårt medlemsregister är det bara att säga till. Vi i styrelsen behöver veta arbetsplats, e-postadress och telefonnummer till arbetet för att kunna nå er med information mm. Men vi behöver inte lägga upp det i vårt synliga register.

På Datainspektionens hemsida står att vi som ideell förening inte behöver göra en anmälan till Datainspektionen om vi är noga med att informera er medlemmar om vad styrelsen lägger upp för uppgifter och syftet med det. På vår hemsida kommer den informationen läggas upp.

Som vi har berättat förut så kommer det behövas nya medlemmar i vår styrelse från och med nästa år. Valberedningen jobbar på med att värva nya folk till de olika uppdragen. Kontakta dem om du är intresserad, Malin Andersson malin.andersson3@regionorebrolan.se, Karin Granlund karin.granlund@iris.se och Therese Bohn-Eriksson therese.bohn.eriksson@regionostergotland.se .

Det är ett roligt jobb. Den tid det tar från arbetet får man tillbaka genom att man ökar sin omvärldskunskap (det är alltid bra oavsett vilket jobb man har) och blir peppad av att träffa trevliga kollegor från andra arbetsplatser. Föreningen betalar resorna till styrelsemötena samt lunch och fika under dagen. Vi har förstått att en del arbetsgivare inte godkänner att man får åka på styrelsemöten under på arbetstid. Men vi hoppas att de förstår att de får tillbaka den ”förlorade” arbetstiden genom att personalen får mer kunskap som är till nytta i arbetet.

YSDH är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, och har en plats i styrelsen. Vi kommer att behöva ha en suppleant från och med vårt nästa årsmöte. Om du är intresserad hör av dig till mig, Helena Österholm, helena.osterholm@orebro.se . För att få mer information om SAS gå in på deras hemsida www.sasaudio.se eller hör av dig till Inger Löved Bates, inget.lovedbates@gmail.com

Vill också påminna om våra fortbildningsdagar som är i Linköping 15-17 mars 2017. Sista anmälningsdagen är 31 januari 2017.

Vi i styrelsen för YSDH vill önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!!!

Inger Löved Bates, Lena Åberg, Cecilia Joge Johansson

Jessica Svensson, Gudrun Kjartansdottir Sabel, Helena Österholm

Powered by