Titel: Livsomställning – Vid kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet –
ett inre arbete över tid
. Författare:Ann-Christine Gullacksen;
Lena Göransson; Gunilla Henningsen Rönnblom;
Anny Koppen; Annette Rud Jørgensen
. Utgivningsår: 2011

________________________________________________________

Titel: Bortom solnedgången. Författare: Torbjörn Svensson. Solentro 2016

________________________________________________________