Titel: Fri från stress med Mindfulness Författare: Åsa Palmkron Ragnar, Katarina Lundblad. Palmkrons förlag 2008

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot oro Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot stress Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: 29 sidor mot sömnbesvär Författare: Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2010

_______________________________________________________________

Titel: Sluta grubbla börja leva Författare: Steven Heyes, Spencer Smith. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro Författare: Ola Schenström. Forum 2007

_______________________________________________________________

Titel: Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans Författare: Anna Kåver. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Tillsammans: om medkänsla och bekräftelse Författare: Anna Kåver, Åsa Nilssonne. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________

Titel: Oro: att leva med tillvarons ovisshet Författare: Anna Kåver. Natur & Kultur 2017

_______________________________________________________________

Titel: Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro Författare: Åsa Nilssonne. Natur & Kultur 2007

_______________________________________________________________