Titel: Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden. Författare: Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Janicke Andersson, Helena Eriksson, Lena Hübner

Titel: Socialt arbete i hälso- och sjukvård – Villkor, innehåll och utmaningar. Redaktörer: B. Blom, S. Morén, A. Lalos och M. Olsson. Natur & Kultur 2014

________________________________________________________

Titel: Från social fixare till psykosocial expert – Kuratorer berättar. Redaktörer: B.Esbjörnsson och A.Johansson. Stockholm 2006

________________________________________________________

Titel: Kurator inom hälso- och sjukvård. Författare: Annika Lundin, Inger Benkel, Britt-Marie Johansson, Gerd de Neergard, Charlotta Öhrling. Studentlitteratur AB 2019

________________________________________________________