Auris nr 7 2012

Ett stöd i vardagen Tidskriften Auris träffade kurator Gun-Britt Olsson vid Teamet för hörselimplantat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att läsa artikeln klicka här www.auris.nu/nummer-7-2012

Tre statliga utredningar

Tre statliga utredningar som berör döv/hörselområdet har lämnat  sina betänkanden, SOU 2011:77, SOU 2011:83, 2012:24. Vad händer nu? Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du känner till något om arbetet kring utredningarna. Du Läs mer…

DO

Diskrimineringsombudsmannen överklagar dom mot försäkringsbolag. Läs mer under Rapporter.