Fortbildningsdagar Linköping 2017/03/15-17

Årets fortbildningdagar 15-17 mars med temat samverkan, ebjöd deltagarna ett brett program med olika perspektiv. Anordnare detta år var Linköping och Sörmland. Föreningens framtid har en tid varit oklar. Ny styrelse bildades och föreningens fortlevnad Read More

Powered by