Medlemsavgift 2018

Medlemsavgiften för år 2018 200 kr sätts in på Nordea plusgirokontonummer 758221-6.

Vänligen skriv ditt namn i kommentarsfältet (speciellt om det är någon annan i hushållet som betalar in avgiften).

Vi ber er betala snarast.

Medlemmar som inte betalar medlemsavgiften har inte rösträtt vid årsmötet eller medlemskap i YSDH under 2018.

Lämna ett svar