Fortbildningsdagarna 2013

Bilder och minnesanteckningar från föreläsningarna på fortbildningsdagarna i Uppsala finns nu inlagda. Ni hittar dem under “Fortbldningsdagar” i listen här ovan.