Save the date

Save the date: 5-7 oktober för Fortbildningsdagarna 2022 och tillhörande 50-årsjubileum! Inbjudan och program kommer under april!