Auris nr 7 2012

Ett stöd i vardagen Tidskriften Auris träffade kurator Gun-Britt Olsson vid Teamet för hörselimplantat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att läsa artikeln klicka här www.auris.nu/nummer-7-2012

Tre statliga utredningar

Tre statliga utredningar som berör döv/hörselområdet har lämnat  sina betänkanden, SOU 2011:77, SOU 2011:83, 2012:24. Vad händer nu? Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du känner till något om arbetet kring utredningarna. Du Läs mer…

DO

Diskrimineringsombudsmannen överklagar dom mot försäkringsbolag. Läs mer under Rapporter.

Audionytt

Föreningens jubileum samt bok har uppmärksammats i Audionytt. Klicka på följande länk för att ta del av tidningen, artikeln finns på sidan 23. http://issuu.com/torneman/docs/helaaudio-1 /Lisa  

Akademikern 10/2012

I Akademikern nr 10 2012 finns en bra artikel med vår ordförande Marie-Louise Grahn. För att läsa den får ni logga in och sedan gå in på Arkiv, där hittar ni en länk som ni kan Läs mer…