Den nya myndigheten heter IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård och socialtjänst, verksamheter enligt LSS, anmälningar enligt lex Sara och lex Maria, allmänhetens klagomål på vård och omsorg samt kommunens ej verkstälda beslut.

Läs mer på www.ivo.se  Tel:  010-788 50 00

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och stadsbidrag, statistikföring och ett tiotal register, utfärdandet av legitimationer och specialistbevis bl a.

Läs mer på www.sos.se  Tel: 075-247 30 00

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild