Nu är vi mitt inne i hösten och det känns som allt är i full gång! Här kommer lägesrapport kring vad som är på gång i vår förening.

Styrelsen

I styrelsen har skett en förändring när Lovisa Moberg slutade på sitt arbete klev hon också av sin ledamotspost i YSDH’s styrelse. Vi tackar Lovisa för hennes insats i styrelsen och önskar henne lycka till på den nya tjänsten.

Vi som nu sitter i styrelsen är: Malin Andersson, ordförande; Therese Bohn Eriksson, kassör; Camilla Hellgren, ledamot och Petra Haglund, suppleant, som nu går in som ordinarie ledamot när Lovisa slutat.

Vid de flesta styrelsemöten adjungerar vi in Eva Nyberg, som är vår representant i SAS, Svenska Audiologiska Sällskapet.

Läs gärna protokollen från styrelsemötena för att få en inblick i aktuella frågor. Protokollen laddas upp på medlemssidorna på www.ysdh.se Skaffa gärna ett personligt login för att komma in där.

Digital lunch 10 november

I våras hade vi vår första digitala lunch som blev en succé. Nu vill vi träffas igen fredagen den 10 november kl 12.00-13.00. Vi kopplar upp oss på Teams och kollar av läget hos varandra runt om i landet. Det är ett informellt möte och syftet är att ha en plats där vi lär känna varandra och ”träffas” mellan Fortbildningsdagarna. Det blir ett slags medlemsmöte i föreningen. Jag har bokat teckenspråkstolkar och skrivtolkar. Du som behöver tolk behöver ge besked till mig en vecka före (3 november) om du kommer att delta och vilket tolk du är i behov av. Tolkcentralen i Region Örebro behöver komma överens med din tolkcentral innan.

Svensk Audiologisk Konferens 21-22 november

Camilla och Eva är för YSDH’s räkning engagerade i planering av Svensk Audiologisk Konferens i Göteborg 21-22 november. Med på programmet har vi från YSDH:

  • Hanna Ulvenfalk som presenterar Psykosociala och pedagogiska åtgärder till personer med grav hörselnedsättning.
  • Therese Bohn Eriksson som deltar i temasession Utvärdering av Aktiv Kommunikation där tre perspektiv lyfts fram, forskar- behandlar- och patientperspektivet.
  • Malin Andersson, som presenterar Utvärdering av gruppbehandling för personer med tinnitus/ljudkänslighet och stressymptom.

Hur många av YSDH’s medlemmar kommer att åka på konferensen? Jag skulle vilja att ni mailar mig (malin.andersson3@regionorebrolan.se) om du kommer, så att jag kan planera in en informell träff någon gång under konferensdagarna. Hittills vet jag sju medlemmar som har anmält sig.

Digitalt erfarenhetsutbyte våren 2024

Har du några förslag på teman för en halvdag på Teams? Hör av dig med förslag. Tidigare har vi haft exempelvis tema ”Tinnitus hos barn & ungdomar” Vilket tema skulle intressera dig? Det ska bygga på erfarenhetsutbyte inom YSDH och att vi kan delge varandra vår erfarenhet och ge varandra tips och råd i arbetet.

Härliga hösthälsningar från YSDH’s styrelse genom Malin Andersson, ordförande

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild