Vi i styrelsen vill passa på att skicka ut en julhälsning till dig som medlem med lite rapporter om vad som hänt i höst och vad som är på gång:

Den 21-22 november deltog tio YSDH-medlemmar på Svensk Audiologisk konferens i Göteborg och det har vi lagt ut lite information om i Facebook-gruppen. Vi kommer också göra en kort sammanfattning på hemsidan www.ysdh.se på inloggningsdelen. Vi tackar de som suttit med i arrangörsgrupp och som har bidragit med punkter på programmet i Göteborg.

Passa på att redan nu skriva upp datumet för den digitala halvdag med erfarenhetsutbyte som vi har planerat den 7 mars kl 8.30-11.30. Arrangörsgruppen består av Therese Bohn Eriksson, Petra Hagstöm och Malin Andersson. Detta är ett gratis medlemsarrangemang. Temat kommer vara Digital vård – vad har vi lärt oss och var ser vi i framtiden? Vi kommer även ägna en stund åt att sammanfatta vad vi tog med oss från Svensk Audiologisk Konferens. Inbjudan kommer skickas ut i början av året.

Årsmötet blir ett digitalt möte den 13 mars kl 16.30-18.00. Kallelse skickas ut fyra veckor före. Vill du engagera dig i styrelsen, hör av dig till valberedningen! Det behövs alltid medlemmar som kan engagera sig en period i föreningens styrelse och i arbetsgrupper. De som har suttit med i styrelsen tidigare har sagt att det är ett berikande arbete där man lär känna fler i vårt nätverk, vilket är stärkande i yrkesrollen. Om vi turas om att sitta i styrelsen kommer vi ha en levande förening i många år framöver!

Sammanfattningsvis kan vi säga om 2023 att vi har totalt 64 medlemmar!! Du som är ny medlem är hjärtligt välkommen in i vår gemenskap! Hoppas du redan känner att du har nytta av de arrangemang och det erfarenhetsutbyte som sker i YSDH.

Tack för allt engagemang från arbetsgrupper, medlemmar och styrelse under året som har gått!

God jul och Gott Nytt År!

Önskar

Styrelsen gm Malin Andersson, ordförande.

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild