Årsmöte 17 mars

Snart är det dags för årsmöte! Den 17 mars kl 16.30-18.00 ses vi på Teams för ett digitalt årsmöte. Kallelsen med dagordning kommer mailas ut av Malin Andersson till alla medlemmar. Av tekniska skäl kommer Read More

Svar från SPSM

Under hösten har medlemmar uppmärksammat att Specialskolemyndigheten, SPSM, har en ny ansökningsblankett för ansökan till specialskolorna, där bland annat en social bedömning ska ingå. En arbetsgrupp i styrelsen skickade frågor om detta till antagningsnämnden den Read More

Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel dels till habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal verksam inom området, dels till audiologisk forskning. Habilitering och rehabilitering Anslag Read More

Hemsidegruppen har haft möte

Den 16 juni träffades hemsidegruppen för att se över uppdateringar och förbättringar på vår hemsida ysdh.se. Har ni som medlemmar några synpunkter eller förbättringsförslag vill vi gärna höra ifrån er! Vill ni exempelvis att något Read More

Nya styrelsen

Nu har den nya styrelsen kommit igång och haft sitt första möte på Skype. Styrelsen består av: Malin Andersson, ordförande Mimmi Dunfjäll-Wikström, vice ordförande Anette André, sekreterare Therese Bohn Eriksson, kassör Erika Eriksson, ledamot Petra Read More

Powered by