Vi vill börja med att säga ett stort tack till alla som deltagit, föreläsare och det fina jobbar från arrangörsgruppen.

Dag 1

Fortbildningsdagarna den 5-7 oktober 2022 mjukstartade med registrering och gemensam lunch. Därefter presenterade arrangörsgruppen sig och Malin Andersson, ordförande, hälsade alla välkomna med ett litet tal. Först ut som föreläsare var Ursula Berge för Akademikerförbundet SSR. Ursula berättade om förändringar inom arbetsmarknaden och om kompetensutveckling, ett omställningsstöd som nu går att söka om man vill plugga vidare mitt i livet. Efterföljande föreläsare var Martin Price från Barnombudet i Region Uppsala. Av Martin fick vi information om hur vi kan göra barn mer delaktiga och vad man kan tänka på när det gäller samverkan kring barn. Vill man veta ännu mer eller fördjupa sin inom området hänvisade Martin till www.bananpassadvard.se. Författaren Leif Bergholtz rundade av dagenmed att läsa några stycken från sin bok “Hav utan farleder”. Med en humoristisk sida fick vi höra hur han skildrar ett utanförskap på grund av depression, dövhet och dövblindhet. Dagen avslutade med ett gott sällskap med varandra och middag på hotell Scandic Alvik.

Dag 2

Dag två kickstartade Helene Engh, biträdande verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb. Helene berättade om att de har ett nytt uppdrag från 2023-2028, men att det är i princip samma som tidigare. Nkcdb kommer att erbjuda et fördjupad kurs för kuratorer våren 2023 och att det finns planer på en psykologresursgrupp även 2023. Därefter tog Mia Modig över stafettpinnen och berättade hur hon startade upp Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. Startskottet var #metoo där det blev alltmer tydligt att samhällets stöd till teckenspråkiga kvinnor brister. Kvinnojouren har nu ett projekt om våld mot äldre som förväntas vara klart i november. Dagen fortsatte med information om Försäkringskassans handläggning av merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag och arbetshjälpmedel. Maria Byrgren och Jenny Hansson informerade kort om hur handläggningen ser ut för avdelningen för funktionsnedsättning och att de är medvetna om att lagen inte har förändrats men att det idag är svårare att bli beviljad diverse insatser.

Efter lunch välkomnades Ann Ekelius, handläggare hos Arbetsförmedlingen. Ann berättade om Arbetsförmedlingens remissvar på Betänkande SOU 2022:11, samt döva personers kontakt med Arbetsförmedlingen. Därefter fick vi lyssna/syssna på när Emma Sundin och Anna-Lena Jonsson berättade om deras roll som skolkuratorer i Birgittaskolan. Efter detta blev det mer information och diskussion om SOU 2022:11, denna gång var det YSDH’s remissvar som Emelie Frost, Gerd Olsson och Karin Isaksson presenterade. Sist ut denna dag var Lea Strandberg och Sara Schöldt från SDR samt Kals Nedfelt från FSDB. De presenterade respektive förbund där bland annat Sara berättade om projektet “Syssna på mig”.

Efter en intensiv och mycket lärorik dag avslutades det på bästa sätt med YSDH’s 50-årsfest på Sjöpaviljongens festvåning. Där bjöds det på god mat, underhållning och sällskap.

Dag 3

Den sista dagen började ordförande Malin Andersson att föreläsa men denna gång i rollen som kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Vi fick en inblick i hur deras stresshanteringsgrupp ser ut för personer med tinnitus i kombination med stress och/eller spänningar, men också på hur de mäter effekten av gruppverksamheten. Vidare gav Josefin Johansson från Akademikerförbundet SSR oss ett stärkt självförtroende i vår socionomprofession, som ibland kan vara en ensam roll på en arbetsplats. Sist ut var Hanna Ulvenfalk Edman som hade en föreläsning om rapport om kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning.

Fortbildningsdagarna avslutades innan lunch med en sammanfattning och utvärdering, och vi tog med oss mycket ny kunskap i knopp och själ.

Tusen tack till alla inblandade!

Sammanfattningen är skriven av Lovisa Moberg.

Föreläsarnas presentationer (powerpointbilder) är upplagda inloggningssidan under rubriken “Dokument & presentationer” och “Stockholm 2022”. Foton från dagarna ligger i bildgalleriet.

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild