Den 7 mars 2024 anordnades en halvdags digitalt erfarenhetsutbyte för YSDH´s medlemmar. 19 medlemmar deltog digitalt då följande teman fanns på agendan:  Sammanfattning av Svensk Audiologisk Konferens och Digital vård – vad har vi lärt oss och vad ser vi i framtiden? Arrangörsgrupp för dagen var medlemmar från styrelsen, Petra Haglund, Therese Bohn Eriksson och Malin Andersson.

Efter trevlig presentationsrunda och var det dags för första programpunkten som handlade om Svensk Audiologisk konferens. Therese visade ett bildspel där huvuddragen från konferensen presenterades (se bifogat bildspel).  Två medlemmar som engagerat sig mycket i konferensen var Eva Nyberg (styrelseledamot i SAS) och Camilla Hellgren (ledamot i YSDH´s styrelse) beskrevs sina olika uppdrag i konferensen och berättade hur roligt, stimulerande och lärorikt det varit att engagera sig i konferensen.

Därefter följde en intressant programpunkt av Hanna Ulvenfalk med tema Digital vård. Hanna beskrev hur man i Region Västerbotten sedan flera år erbjudit invånare i sin region digital vård både i grupp och enskilt och vilka möjligheter och utmaningar som följt med det arbetet. Hanna presenterade sina erfarenheter, vilka utmaningar som funnits och gav flera råd inför andra regioners uppstart av dessa insatser. Se Hannas bifogade bildspel, som du kan se om du loggar in på hemsidan.

Många frågor följde Hannas föreläsning och medlemmar utbytte erfarenheter kring olika teman kopplat till digital vård. Frågor som lyftes handlade bla om vilka videosystem som används inom olika regioner, vårdgivares teknikvana, teknikstrul, vikten av att ha god support från IT ansvarig osv. Tips som framkom var bla att ha ändamålsenlig teknik och IT-support.

Farhågor initialt om att äldregruppen inte skulle anmäla sig att delta i digitala grupper  liksom att personer med grava hörselnedsättningar inte skulle uppfatta samtal digitalt besannades inte i den grad man trott. Dock framhölls vikten av att vårdgivare använde hörlurar och mikrofoner av god kvalite.

 I den avslutade diskussionen framfördes önskemål om att arrangera nya digitala medlemsträffar för erfarenhetsutbyte och ordförande Malin framhöll att det är fritt fram för varje medlem att starta en arbetsgrupp och planera för nya digitala dagar med stöd av styrelsen. Önskemål om temat ”Compassion”  framfördes från några medlemmar.

Kategorier: Pågång

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild