Grattis till Silverörat  2015 Ann-Christine!

Alltsedan 1977 har Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, årligen delat ut utmärkelsen Silverörat på Audiologisk Dag  till en person som gjort en insats för hörselvården och dess brukare. I år är det alltså Ann-Christine Gullacksen som får ta emot ett silveröra. Hon är den tredje socionomen som har fått den ärofyllda utmärkelsen sedan starten.

SAS motivering lyder: “
Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar.
Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området.
Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige.”

Vi är förstås stolta och glada att SAS valt att lyfta fram en socionom och det psykosociala arbetet inom hörselområdet. Det känns som om lite av stjärnstoffet faller även över vår vardagliga verksamhet…

Du kan läsa mer på www.sasaudio.se och i pressmeddelandet.

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild