Vi är glada att kunna presentera årets styrelse som ser ut enligt följande:

Ordförande, Lisa Kiellarson

Vice ordförande, Charlotte Blomberg

Sekreterare, Inger Löved Bates med stöd av Lisa Rona

Kassör, Kristin Hansson med stöd av Charlotte Blomberg

Suppleant, Helena Hagström

Suppleant, Thomas Dedorsson

Ansvarig för hemsidan är Heva Brajim med stöd av Lisa Rona.

Styrelsen tackar årets anordnare av YSDH-dagarna i Linköping för fint arrangerade dagar. Hoppas att ni också tyckte att det var givande att träffa varandra och att föreläsningarna gav er ny inspiration och kraft.

En av de största anledningarna till yrkesdagar att vi medlemmar behöver träffas för att ha årsmöte, utan årsmöte där vi är tillräckligt många för att kunna besluta så kan vi inte ha en förening. Utan förening så finns inte samordningen för att med tyngd kunna påverka makthavare och andra organisationer i de frågor som ligger inom vår profession.

Under dagarna i Linköping framkom att region Skåne i samarbete med AF var intresserade av att anordna yrkesdagarna i mars 2018, tyvärr lämnades senare besked att det inte är möjligt för dem att kunna genomföra.

Styrelsen har uppvaktat medlemmarna med förfrågan om arrangemang av dagarna 14-16 mars 2018.

Dagarna kommer arrangeras av Uppsala och Gävleborg i Uppsala med stöd av styrelsen.

Thomas har i styrelsen tagit upp frågan om huruvida YSDH kan driva en fråga som är gemensam för hela landet. Han har länge uppmärksammat att det inte finns någonstans i Sverige där teckenspråkiga erbjuds missbruksbehandling på teckenspråk. Styrelsen har gett Thomas uppdraget att driva detta. Thomas har uppvaktat Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och han återkommer i frågan.

Nu vill vi veta om du har några erfarenheter i denna fråga, eller om du har några värdefulla tips eller tankar kring detta.

Kontakta i så fall Thomas Dedorson på mail: thomas.u.dedorson@arbetsformedlingen.se

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild