…. tacka Corona pandemin för det. Ett tjugotal deltagare från hela landet genomförde ett gediget årsmöte helt stadgeenligt: verksamhetsberättelse, rapporter och val till ny styrelse. Dessutom diskuterades policyfrågor om om framtida kursverksamhet – i egen regi eller tillsammans med andra yrkesföreningar under Svenska Audiologiska Sällskapets paraply.
Föreningens medlemmar inbjöds att delta i arbetsgrupper med olika teman under det kommande året. Nästa års kursdagar kommer att förläggas till Stockholm och kommer att uppmärksamma föreningens 50 års jubileum.

Malin Andersson valdes till ordförande i den nya styrelsen och Kristin Hansson avtackades för sitt jobb under året som gått. 

Mera nyheter kommer du att hitta i årsmötesprotokollet som läggs upp på hemsidan efter sedvanlig justering.

// Sammanfattat av Inger Löved Bates, YSDH-medlem sedan många år tillbaka

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild