Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) utreder intresset för och möjligheten till att i samarbete med SAS medlemsföreningar arrangera ett större audiologiskt möte som skulle genomföras vartannat år. SAS skickar nu ut ett förslag på remiss till medlemsföreningarna. YSDH har fram till 12 mars på sig att svara på remissen. För att läsa utredningen gå in på https://sasaudio.se/…/utredning-kring-audiologisk…/

Kategorier: Pågång

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar