Kära YSDH-medlemmar!

Som vi sett fram mot att fortbilda oss och samtidigt fira föreningens 50-årsjubileum! Men

FHM:s bedömning av smittläget i höst har lett till att flera regioner ändrat sina beslut om att skicka medarbetare på fortbildning utanför länet. För oss betyder det att VI INTE KAN GENOMFÖRA våra dagar i den nuvarande formen och får ställa in. Vi arbetar på att hitta andra vägar och hoppas snart återkomma med förslag om framtida projekt.

Nu vidtar ett arbete med att återbetala kursavgifter. Om din avgift inte gått iväg är det bäst att stoppa utbetalningen, det underlättar för styrelsen/kassören.

Styrelsen och Arrangörsgruppen beklagar detta beslut, men vi måste naturligtvis följa FHM:s restriktioner i dessa pandemitider. Någon gång går även detta över!

Behåll gärna dagarna 20 – 22 okt öppna, vi ser över andra alternativ. Vi får omgruppera och återkomma!

Varma hälsningar från

Arrangörsgruppen, för YSDH

Ingrid Olsson, Inger Löved Bates, Gun-Britt Olsson och Inga Säfholm

PS/ Kom ihåg att boka av ditt hotellrum på Scandic Alvik.

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild