Vi är tacksamma och överväldigade av det engagemang och intresse som YSDH’s digitala erfarenhetsutbyte via Skype den 20-22 oktober uppbringade bland våra medlemmar. Mellan 25 och 30 medlemmar totalt deltog i de fem passen som var utspridda på tre dagar. Digitala arrangörsgruppen med Mimmi Dunfjäll-Wickström, Kristin Hansson och Petra Haglund hade på 1,5 månad planerat ett relevant program med teman som: tinnitus, grav hörselnedsättning, dövhet/tolkutredningningen, dövblindhet/Nkcdb och barn. Anteckningar och Powerpoint från passen har nu laddats upp på medlemssidorna på hemsidan YSDH – Yrkesföreningen socionomer för döva och hörselskadade, under rubriken ”Dokument” Om du vill ha tillgång till dessa registrerar du ett användarkonto genom att klicka på “Logga in” och välja “Registrera”. Du väljer användarnamn (mail) och lösenord och blir snart insläppt.

Apropå att dela erfarenheter och ta del av utbyte mellan oss kollegor kan du gå med i YSDH’s privata grupp på Facebook, som heter “YSDH” YSDH | Facebook. Ansök om medlemskap där och vänta på att bli insläppt:) Följ gärna YSDh på Instagram också: YSDH (@ysdh.sverige) • Foton och videoklipp på Instagram

I skrivande stund är föreningen uppe i 63 medlemmar för 2021, vilket är 16 fler medlemmar jämfört med förra året! Vi välkomnar alla nya medlemmar in i föreningens gemenskap och nätverk! Vi har en nyutnämnd hedersmedlem i Sonja Uppman som tog initiativ till och var med och startade vår förening 1971.

Föreningens styrelse försöker tillsammans med skapade arbetsgrupper av medlemmar vara med i den aktuella diskussionen och utvecklingen inom hörsel- och dövområdet. Just nu är två inlägg på gång: 

  • ett remiss-svar till  förslaget på Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp grav hörselnedsättning
  • brev till SPSM med frågor kring nya ansökningsblanketten till specialskolan – SPSM

Fortbildningsdagarna 2022 och ett försenat 50-årsjubileum kommer att hållas i Stockholm i oktober 2022. Exakt datum kommer snart. 

2023 planeras att YSDH ska ingå i en större hörselkonferens som SAS – Svenskt Audiologiskt Sällskap – planerar att arrangera tillsammans med yrkesföreningarna – SvAf, SMAF, STAF, SPAF, YSDH – och brukarföreningar (Hrf med flera) inom hörselområdet, https://sasaudio.se/sas/tillsammans-ar-vi-var-viktigaste-kraft/.  Till programgruppen behöver vi i YSDH utse en representant ganska snart. Är du intresserad att sitta med i denna grupp och vara med och utforma programmet utifrån YSDH’s önskade föreläsningar? Anmäl ditt intresse till ordförande Malin Andersson, malin.andersson3@regionorebrolan.se.

Hösthälsningar från styrelsen, gm Malin Andersson, ordförande

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild