Hoppas du får en skön och avkopplande jul. Här kommer ett julbrev med både tillbakablickar och framtidsplaner:

Snart går 2021 till sitt slut som ett ovanligt år på så många sätt: fortsatt pandemi med restriktioner, hoppfullhet när smittan gick ner i somras, hoppfullhet över att kunna planera att träffas igen på Fortbildningsdagar, som sedan blev inställda. Istället sågs vi ännu en gång på distans när vi hade vårt Digitala erfarenhetsutbyte via Skype i oktober. Fortbildningsdagarna med 50-årsjubileet blev framskjutet till 2022. Nytt datum kommer snart!

Medlemsantalet i YSDH för 2021 landade slutligen på 63 medlemmar vilket gläder oss mycket. Ju fler vi är desto starkare blir vi tillsammans! Att bygga ett starkt nätverk är viktigt för socionomer inom hörsel och dövområdet.

Arbetsgrupper i och utanför styrelsen har varit aktiva med skrivelser och remissvar under året. Vi skickade frågor till antagningsnämnden i Specialskolemyndigheten, SPSM, angående nya krav på intyg när elever ansöker till specialskolan. Om du vill läsa frågorna och svaren loggar du in på medlemssidorna på www.ysdh.se och tittar under rubriken ”Dokument”. Där ligger också det remissvar som YSDH skickade in angående standardiserat vårdförlopp vid grav hörselnedsättning.

På hemsidan har vi börjat utveckla ett avsnitt som kallas ”Tips från kollegan”. Idéer som kom upp på Digitala erfarenhetsutbytet och andra tips som vi har till varandra kan delas där. De som önskar dela med sig av dokument/material kan maila det till mimmi.dunfjall-wickstrom@regionblekinge.se.

Årsmötet är planerat till 17 mars kl 16.30 och kommer ske på Skype eller liknande videomöte.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att vår hedersmedlem Sonja Uppman fyller 90 år den 30 december. Hon firades redan 7 dec av Inger Löved Bates och Ingrid Olsson, som räckte över en blomma till Sonja från YSDH. Sonja var initiativtagare och en av grundarna till YSDH 1971. Hon var vid den tiden socialpolitisk sekreterare på dåvarande Hörselfrämjandet, som gav sitt stöd för att kuratorerna skulle samlas i en egen förening. Sonja formulerade motiven till starten så här:

”Vi måste höras, synas, våga tala och vara med i det audiologiska arbetet och utvecklingen. 

Vi måste vara en yrkeskategori att räkna med i det audiologiska teamet, få inflytande och status. Vi måste hävda behovet av den psykosociala insatsen.”

Det är ord som vi kan skriva under på än idag och så här 50 år senare säger vi i YSDH:

Tack för initiativet Sonja och stort grattis på 90-årsdagen!

Julhälsningar från YSDH’s styrelse genom Malin Andersson, ordförande

PS. Julfotot är taget av Mimmi Dunfjäll-Wickström

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild