Den 7 mars kl. 8.30-11.30 planerar vi ett digitalt erfarenhetsutbyte för medlemmar. Just nu är 22 deltagare anmälda!

Tema 1: Sammanfattning Svensk Audiologisk Konferens

Vi som deltog ger en kort sammanfattning av vår första gemensamma audiologiska konferens som ägde rum i Göteborg 21-22 november 2023.

Tema 2: Digital vård – vad har vi lärt oss och vad ser vi i framtiden?

Hur jobbar vi med digitala samtal med patienter/klienter? Vi diskuterar erfarenheter med varandra och delar med oss av metoder och material.

Program:

8.30 Introduktion och presentationsrunda

9.10 Kaffepaus

9.30 Tema 1: Sammanfattning Svensk Audiologisk Konferens

10.00 Bensträckare

10.05 Tema 2: Digital vård – vad har vi lärt oss och vad ser vi i framtiden? Hanna Ulvenfalk, kurator på hörselrehabiliteringen i Umeå, presenterar sina erfarenheter.

10.35 Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna: Digital vård – vad har vi lärt oss och var ser vi i framtiden?

11.20 Sammanfattning och förslag på framtida teman.

Arrangemanget är kostnadsfritt. För att delta behöver du vara medlem i YSDH för 2024. Separat faktura för medlemsavgift har skickats ut via mail. (Hör av dig om du inte fått fakturan.)

Sista anmälningsdag är 15 februari. Ange tolkbehov i anmälan. Maila till: petra.haglund@kronoberg.se  Du kan redan nu skicka in eventuella frågor kring temat, som du vill att vi lyfter under dagen.

Teams-länk skickas ut två veckor före.

Hälsningar arrangörsgruppen – Petra Haglund, Therese Bohn Eriksson och Malin Andersson

Kategorier: Pågång

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild