Livsomställning vid förvärvad kombinerad syn- hörselnedsättning/dövblindhet, en rapport från projekt med samma namn. I projektgruppen har ingått professionella från området dövblindhet från Danmark, Norge och Sverige. Fokusgruppintervjuer har gjorts i samtliga tre länder med totalt femton personer med egen erfarenhet av att leva med förvärvad dövblindhet. En referensgrupp bestående av fyra personer med kombinerad syn- hörselnedsättning från respektive land har aktivt deltagit som medaktörer i forskningen. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 9 nov 2011.

Länk till rapporten finns att hämta under rubriken “Rapporter”  /Lisa

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild