Idag den 10 november sågs ett tiotal medlemmar för en digital lunch via Teams. Syftet med att träffas i detta formatet är att ha en informellt medlemsmöte där vi lär känna varandra bättre i i föreningen och spontant kan lyfta frågor som är aktuella för oss just nu.

Efter en presentationsrunda där nya och gamla medlemmar bekantade sig med varandra, diskuterade vi vilka ämnen som kan vara intressanta för oss att ha på nästa Digitala erfarenhetsutbyte som planeras att genomföras en halvdag i mars 2024. Följande önskemål kom upp:

1. Att dela erfarenhet och tips kring att arbeta med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Compassion.

2. Att dela erfarenheter av att bedriva stödsamtal, terapi och grupper på distans via videouppkopplig.

3. Att få ta del av information och tips från de föreläsningar som några av våra medlemmar kommer ett gå på vid Svensk Audiologisk Konferens.

Förslagen antecknades och tas med till styrelsen.

Årsmötet kommer att bli digitalt även nästa år och önskemålet från deltagarna på dagens lunch var ett det mötet ska ligga på en annan dag i mars än det Digitala erfarenhetsutbytet. Det blir lättare att orka med om mötena är på två olika dagar.

Vi pratade kort om de ekonomiska neddragningar som är aktuella för alla i dessa dagar. Några kuratorer berättade att de får täcka upp för kollegor som är sjukskrivna eller som har slutat och där ingen ersättare kommer på grund av anställningsstopp.

Vi hade fått veta att YSDH’s önskade föreläsare på Svensk  Audiologisk konferens har fått förhinder att komma och vi försökte komma med ett nytt förslag men det var svårt med två veckors varsel.

En timme gick fort och vi enades om att ses snart igen på digital lunch.

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild