Nya styrelsen

Nu har styrelsen haft ett konstituerande möte och styrelseuppdragen fördelades som följer: Kristin ordförande. Ingrid kassör med bistånd av Kristin. Med tanke på att Ingrid ibland är bortrest beslutas att både Ingrid och Kristin tecknar föreningen. Anette sekreterare.

Hemsidan

Styrelsen har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Helena Österholm och Inger Löved Bates fått i uppdrag att ta tag i föreningens hemsida som behöver förnyas. Malin tar på sig uppdraget att i samverkan med arbetsgruppen försöka hitta någon person eller firma som kan hjälpa oss till en rimlig kostnad. Under tiden fram tills vi har en fungerande hemsida kommer information till YSDH:s medlemmar att läggas ut på Facebook av Malin. Styrelsen kommer också att skicka ut gruppmail.

Kommande fortbildningsdagar

Styrelsen fick av årsstämman uppdrag att undersöka vilka som kan ansvara för nästa års fortbildningsdagar år 2020. När det gäller YSDH:s 50-årsjubileum 2021 behöver vi redan nu hitta arrangörer. Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av att arrangera fortbildningsdagar 2020 och 2021! För att YSDH ska kunna fortleva som yrkesförening behöver vi hjälpas åt att ordna fortbildningsdagarna.

Du som medlem är varmt välkommen att höra av dig till styrelsen med idéer, frågor och andra förslag!

 

 

 

 

 

Kategorier: Har hänt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild