Arrangörsgruppen för nästa års fortbildning letar uppslag bland annat på Socialdepartementet och fann att tolktjänstutredningen är igång: Direktiv 2020:79 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet. Särskild utredare är Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Hon har tagit med sig flera tjänstemän från MFD till utredningsarbetet. Enligt direktiven skall utredningen göra en fördjupad analys av de två senaste utredningarna från 2011 och 2016 och ta fram en långsiktig plan. Utredningen skall vara färdig i januari 2022. Det vill vi i YSDH gärna höra mera om på fortbildningsdagarna, eller hur?

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild