Torsdagen den 18 mars kl 16.30-ca 18.00 har vi årsmöte via Skype. Kallelse och dagordning ser ni här. Ytterligare årsmöteshandlingar skickas ut till anmälda medlemmar före mötet.

Föreningen har en positiv erfarenhet från förra årets årsmöte som gick bra att genomföra digitalt. Att arrangera ett stort möte på Skype kommer ställa krav på mötesdisciplin och tålamod med tekniken, men vi har gott hopp om att det kan fungera eftersom föreningens alla medlemmar är vana att tänka på hörselaspekter och bra kommunikation. Exempelvis kan vi alla stänga av våra mikrofoner någon annan talar, så minimerar vi störande ljud i bakgrunden. I början på mötet kommer vi gå igenom hur man begär ordet och hur röstning ska gå till.

Medlem som behöver tolk till mötet får själv boka det. Kontakta gärna ordförande om bokning är gjord för kännedom och för tekniska lösningar i samarbete med tolkcentralen.

En påminnelse

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalat in medlemsavgiften på 200 kr till plusgirot 75 82 21-6. Det är viktigt att det framkommer vem pengarna kommer från, skriv detta i meddelande/OCR-rutan.

Det ska bli kul att ses på årsmötet! Vänliga hälsningar Malin Andersson, ordförande

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild