YSDH bjuder in medlemmarna till digitalt erfarenhetsutbyte för socionomer inom hörsel- och dövverksamhet den 20-22/10.

Under fem pass erbjuder vi våra medlemmar samtal utifrån olika huvudteman; dövblindhet, dövhet, grav hörselnedsättning, tinnitus samt hörselhabilitering för barn. Utifrån dessa rubriker kommer vi att diskutera olika ämnen som är aktuella och intressanta för socionomer som arbetar inom hörsel- och dövområdet.

Vi vill gärna få in uppslag inför passen om det är något särskilt som ska lyftas. Inkom med detta snarast.

Vår förhoppning är att lyfta goda exempel i våra verksamheter, men också vilka dilemman vi ser. Uppslagen behöver inte vara omfattande utan fokus ligger på att våga lyfta frågor i ett forum fritt från dömande. Vi vill motivera till en öppen dialog, genomtänkt som spontan! Vi möts utan pretentioner.

Vår förhoppning är att dessa diskussioner ska ge möjlighet till samverkan samt att det ska fungera som en framtida kunskaps- och erfarenhetsbank. Minnesanteckningar kommer att skrivas under passen och sedan laddas upp på hemsidan tillgängligt för våra medlemmar.

Deltagande är gratis för betalande medlemmar, och du anmäler dig till de pass som du är intresserad av. Anmälan sker till mimmi.dunfjall-wickstrom@regionblekinge.se. Sista anmälningsdag onsdag den 6/10. Kom ihåg att specificera vilka pass du anmäler dig till! Maila även Mimmi med önskemål om uppslag att diskutera.

Alla pass kommer att ske via Skype. Varje pass kommer att ha två pauser med bensträckare. Du som behöver tolk bokar via din arbetsgivare. Meddela oss för eventuell samordning av tolk samt för utskick av länk.

Schema:

Onsdag 20/10 kl. 09-11:00 Tinnitus

Vi samtalar om våra olika behandlingsinterventioner (Stresshantering, KBT, Mindfulness, ACT). Vi lyfter den lilla regionens dilemma, hur våra regioner har möjlighet att använda Stöd- och behandlingsportalen.

Onsdag 20/10 kl. 13-15:00 Grav hörselnedsättning

Merkostnadsersättning, SFI för personer med hörselnedsättning, Register för grav hörselnedsättning, CI.

Torsdag 21/10 kl. 09-11:00 NKCDB & Dövblindhet

Helene Engh presenterar NKCDB:s nya psykosociala resursgrupp.

Torsdag 21/10 kl. 13-15:00 Dövhet & Tolkutredning

Tarja Birkoff presenterar utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet. Kort dialog från medlemmar vad vi vet om projektidén, som SDR driver, att skapa ett nationellt kunskapscenter för teckenspråkiga döva (NKCD).

Fredag 22/10 kl. 09-11:00 Hörselhabilitering Barn

Omvårdnadsbidrag, tinnitus, CI, teckenspråk.

Mimmi Dunfjäll-Wickström, Petra Haglund och Kristin Hansson i Digitala arrangörsgruppen önskar er mycket välkomna!

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild