Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel dels till habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal verksam inom området, dels till audiologisk forskning.

Habilitering och rehabilitering

Anslag kan utgå för:

  • utgifter i samband med utbildning, studieresor, kurser, läger, skolresor mm.
  • aktiviteter anordnade av föreningar, organisationer eller motsvarande.
  • viss teknisk utrustning.
  • projekt inom döv/hörselområdet inkl studieresor.

Audiologisk forskning

Anslag kan utgå inom de medicinska, pedagogiska, psykologiska, psykosociala och tekniska områdena till:

  • forskningsprojekt inklusive teknisk utrustning
  • stipendium för doktorand
  • studieresor

Ansökan skall göras digitalt. Gå in på vår hemsida www.tystaskolan.se och vidare in i ansökningssystemet. Ansökan och eventuella bilagor skall vara Stiftelsen till handa senast den 28 februari varje år.

Det digitala ansökningssystemet är öppet årligen under tiden 1 september till 28 februari.

Adress: Stiftelsen Tysta Skolan Brahegatan 32, 114 37 Stockholm.

e-post: info@tystaskolan.se

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild