Några av er har säkert redan gått på ledighet och vi är några som har ett par veckor kvar innan vi får semester. I vilket fall som hels vill styreselsen och jag passa på att skicka ut en sommarhälsning till alla medlemmar.

Uppdatering kring konferens 2023

YSDH’s styrelse är glada att få meddela att avtal om att vara med och samarrangera Svensk Audiologisk Konferens 21-22 november 2023 har undertecknats av ordförande Malin Andersson. YSDH kommer gå in i detta projekt gemensamt tillsammans med Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS). 

Syftet med en Audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen ska hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för kliniskt yrkesverksamma. YSDH’s styrelse ser att detta blir en intressant arena att dela med andra professioner som arbetar med samma målgrupper som vi; barn och vuxna som lever med hörselnedsättning eller dövhet. Konferensen ska inkludera brukarorganisationerna i någon form.

Bakgrund: Genom åren har det från YSDH’s medlemmar kommit upp idéer om att samordna konferens tillsammans med andra yrkesföreningar som vi kan ha gemensamma intressen med. Främst har psykologernas och hörselpedagogernas förening nämnts som förslag. Fördelen som våra medlemmar ha sett då har varit att få ett erfarenhetsutbyte mellan professionerna samt att hjälpas åt att arrangera en gemensam konferens då vi periodvis har kämpat med att hitta tillräckligt många i vår egen förening att arrangera Fortbildningsdagar varje år. I en enkätundersökning som styrelsen genomförde 2021 svarade drygt 80% av medlemmarna att de tycker att YSDH ska anordna fortbildningsdagar/hörselkonferens tillsammans med andra yrkesföreningar inom hörselområdet vartannat år eller vart tredje år och däremellan ha YSDH’s egna fortbildningsdagar. Med detta som underlag har nu styrelsen beslutat att YSDH vill vara med och samarrangera Svensk Audiologisk Konferens 2023.

YSDH’s representanter: I organisationskommittén är YSDHs representant Eva Nyberg, denna roll ingår i hennes styrelseuppdrag i SAS. YSDH’s representant i den vetenskapliga kommittén, som ska ta fram tema, program och föreläsare för konferensen, är Camilla Hellgren. Camilla sitter i styrelsen och har då styrelsen som nära bollplank i sitt arbete. Eva bjuds också in regelbundet till våra möten.

Förfrågan till dig som medlem: Skicka in förslag på föreläsare och teman som du vill ska vara med på programmet. Det är dina förslag som Camilla kommer att framföra i den vetenskapliga kommittén. Passa på att vara med och påverka! Maila dina förslag till Camilla.

Uppdateringar: Gå in på SAS hemsida och kryssa i om du vill ha nyhetsbrev från dem https://sasaudio.se/ YSDH’s styrelse kommer att rapportera till medlemmarna med jämna mellanrum hur planeringsarbetet för Svensk Audiologisk Konferens 2023 fortlöper. Om du som medlem har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till styrelsen med dessa. Du kan maila till ordförande eller ringa 019-602 14 13.

Övriga nyheter från styrelsen:

Fortbildningsdagarna 2022 har fått in 32 anmälningar vilket är glädjande. Vi ser fram emot att träffas 5-7 oktober på Scandic Alvik i Stockholm.

Planeringen för 2024 är att ha YSDH’s vanliga Fortbildningsdagar på våren vecka 11. Vill du och dina kollegor vara med och arrangera dessa dagar? Hör av dig till styrelsen.

Remissvar till tolkutredningen ska utformas av en arbetsgrupp bestående av Karina Isaksson, Emelie Frost, Gerd Olsson och Malin Andersson. Gruppen ska ses via Teams två gånger i juni samt i augusti vid behov.

Postnummer och ort – vi arbetar på att kunna skicka en faktura för medlemsavgiften nästa år. För att kunna göra det behöver vi lägga in postnummer och ort i vårt bokföringssystem. Var vänlig maila det till vår kassör.

Vänliga hälsningar

YSDH’s styrelse gm Malin Andersson, ordförande

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild