Glad påsk från YSDH’s styrelse!

Här kommer en uppdatering av vad som är aktuellt i vår förening.

Årsmötet

Årsmötet genomfördes digitalt den 15 mars. Vår förening har en god ekonomi och gick med vinst 2022. Du kan läsa mer om årsmötet i protokollet som strax kommer läggas upp på medlemssidorna på www.ysdh.se

Vi har avtackat Erika Eriksson som varit vår sekreterare i styrelsen i två år! Tack för ditt engagemang, ErikaJ

Den 30 mars genomfördes ett konstituerande möte och styrelsen utformades med följande funktioner:

Ordförande: Malin Andersson, Audiologiska kliniken, Region Örebro län

Vice ordförande: Camilla Hellgren, Hörselrehabiliteringen, Region Västerbotten

Kassör: Therese Bohn Eriksson, Hörselvården, Region Östergötland

Sekreterare: Lovisa Moberg, Dövteam, Västragötalandsregionen

Ledamot: Vakant

Suppleant: Petra Haglund, Hörselhabiliteringen, Region Kronoberg

Som synes är en ledamotspost vakant. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen kan du höra av dig till malin.andersson3@regionorebrolan.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan framöver när det gäller fysiska konferenser och hur årsmötena kommer hållas ser preliminärt ut så här:

ÅrDatumKonferens/FortbildningPlatsÅrsmöte
202321-22 novemberSvensk Audiologisk konferens (gemensam)GöteborgDigitalt 15 mars (genomfört)
2024 Inga fysiska fortbildningsdagar, däremot kommer troligen ett digitalt erfarenhetsutbyte planeras. Digitalt i mars
2025Mars (vecka 11)YSDH’s egna FortbildningsdagarSmålandFysiskt årsmöte
2026Mars (vecka 11)YSDH’s egna FortbildningsdagarNorrlandFysiskt årsmöte

Arbetsgrupp

På årsmötet skapades en ny arbetsgrupp som ska arbeta med ändring av stadgar. Arbetsgruppen består av Ingrid Olsson, Inga Säfholm, Inger Löved Bates, Gun-Britt Olsson och Gunnel Nordström. Vad skulle vi göra utan våra seniorer i föreningen? Arbetsgruppen vill gärna ha med någon yrkesverksam medlem i gruppen. Hör av dig till sammankallande ingrid.albatross.olsson@gmail.com om du är intresserad!

Medlemsavgift

Hittills i år har 46 medlemmar betalat in medlemsavgiften, varav 6 helt nya medlemmar som vi välkomnar in i vår yrkesgemenskap! Några ”gamla” medlemmar har nog glömt betala in och de kommer få en vänlig påminnelse i separat mail.

Digitalt erfarenhetsutbyte 3 maj

Den 3 maj har vi ett kostnadsfritt digitalt erfarenhetsutbyte med temat ”Barn & ungdomar med tinnitus”. På hemsidan kan du se programmet http://ysdh.se/2023/02/14/erfarenhetsutbyte-3-maj-tema-barn-ungdomar-med-tinnitus/. Anmälan skickas till: lotta.englundh.nilsson@regiongavleborg.se

Vi önskar alla en skön påskhelg!

Hälsningar från YSDH’s styrelse gm Malin Andersson, ordförande

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild