YSDH är en av medarrangörerna till Svenska Audiologiska Sällskapets, SAS, arrangemang Svensk Audiologisk Konferens den 21-22 november 2023 i Göteborg.

Syftet med en nationell audiologisk konferens är att främja den audiologiska utvecklingen i Sverige, dela med oss av forskning och utveckling och erbjuda en mötesplats där vi kan mötas i gemensamma intresseområden. Konferensen kommer att hålla en hög vetenskaplig nivå och vara relevant för yrkesverksamma inom audiologi. Konferensen kommer att inkludera utrymme för utställning och även inkludera brukarorganisationerna i någon form. 

Huvudtema för konferensen är Evidensbaserad Praktik (EBP). Evidensbaserad praktik eller evidensbaserad vård är ett samlingsbegrepp inom hälso-och sjukvård och beskrivs som användandet av flera kunskapskällor vid beslut om insatser till enskild patient (Socialstyrelsen, 2020). EBP innebär att tre perspektiv sammanvägs; bästa tillgängliga kunskap (forskning), professionell expertis (beprövad erfarenhet) och situation, erfarenhet och önskemål ifrån individen i den berörda målgruppen.

Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH) och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har tillsammans enats om att stå bakom detta arrangemang.

Organisationskommittén består av SAS styrelse. En separat vetenskaplig kommitté kommer att ansvara för konferensens vetenskapliga program. Den vetenskapliga kommittén består av representanter från de olika föreningarna och företräder sina respektive kunskapsområden. Vi är glada över att även inkludera brukarorganisationerna i någon del av programmet.  

Anmälan är öppen! Vi tror att detta blir en mötesplats att minnas, mer information kommer framöver. Nu har programmet med huvudföreläsarna lagts ut!

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild