Svensk Audiologisk konferens gick av stapeln i Göteborg 21-22 november 2023. Fyra YSDH-medlemmar som deltog delar med sig av sina reflektioner efter konferensen. Logga in på medlemsidorna för att läsa en mer utförlig text. Gå in på Dokument & presentationer och klicka på Reflektioner 2023.

Vad tog du med dig från konferensen?

“Det bästa var att det var så mycket hörselkompetens på en och samma konferens, föreläsningar från olika perspektiv och erfarenhetsutbyte med kollegor från olika delar av landet.”

Vilket är ditt roligaste minne?

“Roligaste var att så många YSDH-medlemmar deltog och att flera av er presenterade era arbeten – stort tack!”

Vad saknade du på konferensen?

“Jag saknade att det inte fanns tid för att utbyta tankar med varandra. Det var alldeles för späckat program och dessutom var lokalerna inte lämpliga för oss hörapparatanvändare.”

Vad är vinsten för en socionom att delta på en tvärprofessionell audiologisk konferens?

  “Vi behöver ta del av andras kunskaper för att som socionom kunna göra ett bra arbete. Vi behöver knyta kontakter med andra, både andra socionomer/kuratorer och andra professioner, för  att bli bättre på samverkan.”

  Kategorier: Pågång

  Malin Andersson

  Malin Andersson

  Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

  0 kommentarer

  Lämna ett svar

  Platshållare för profilbild