Den 14 september skickades YSDH’s yttrande (remissvar) över slutbetänkandet: ”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet”, (SOU 2022:11) in till Regeringskansliet. En arbetsgrupp bestående av Emelie Frost, Karin Isaksson, Gerd Olsson och Malin Andersson hade utformat yttrandet. YSDH är inte en ordinarie remissinstans, vilket innebär att vår synpunkter tyvärr inte kommer publiceras på Regeringskansliets hemsida. Vi lägger ut yttrandet här på vår hemsida istället och skickar det även till brukarorgansationerna för kännedom.

Om du vill läsa remissvaren från de ordinarie remissinstanserna, däribland brukarorganisationerna, kan du gå in på Regeringskansliets hemsida. Vid våra Fortbildningsdagar i Alvik, Stockholm den 5-7 oktober kommer vi att gå igenom YSDH’s yttrande vid en av programpunkterna.

Kategorier: Har hänt

Malin Andersson

Malin Andersson

Kurator på Audiologiska kliniken i Örebro. Arbetar med vuxna patienter. Mina område är bland annat: tinnitus, ljudkänslighet, CI, grav hörselnedsättning.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild