Glad påsk från YSDH’s styrelse! Här kommer en uppdatering av vad som är aktuellt i vår förening. Årsmötet Årsmötet genomfördes digitalt den 15 mars. Vår förening har en god ekonomi och gick med vinst 2022. Läs mer…

Remissvar

Den 14 september skickades YSDH’s yttrande (remissvar) över slutbetänkandet: ”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet”, (SOU 2022:11) in till Regeringskansliet. En arbetsgrupp bestående av Emelie Frost, Karin Läs mer…